222
จำนวนนักเรียน
9
จำนวนบุคลากร
Unlimited
การเข้าถึงหลักสูตร
การศึกษาเรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
หัวข้อใหญ่

ภาพกิจกรรมประเมิน กศน.5 D พรีเมี่ยม

ดูวีดีโอย้อนหลัง

รายวิชาภาษาไทยกับครู ศรสวรรค์ (ครูหยก)

ดูวีดีโอ แนะนำการใช้งาน INNOVATION (PLC)

ข่าวสารมาใหม่

ประกาศคุณสมบัติครูผู้ช่วย

พฤษภาคม 22, 2020

ประกาศคุณสมบั…

หลักสูตรออนไลน์

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

วิธีการใช้งาน google classroom

การสร้างเว็บไซต์ด้วยgooglesite (ปรับปรุง2020)

การวัดและประเมินผลผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ

วิธีการเข้าเรียนออนไลน์ DLTV บนเว็บไซต์

ยกระดับการศึกษาสู่การศึกษาตลอดชีวิต

PLAIPHRAYA MODEL

หลักสูตร...มาใหม่

Contact With Us

    Information

    • กศน.ตำบลปลายพระยา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
    • Peedol2520@gmail.com
    • 081-9565934
    X